Regels & Informatie

Deze regels & informatie zijn geldig op de ondernemingen van ‘Van der Stam Horeca Groep’

Bij het plaatsen van een reservering, de acceptatie van de offerte en door het getekend retourneren van de offertes, bevestigd u bekend te zijn met de spelregels en voorwaarden. Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn tevens de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.

 

Aantal gasten
Uiterlijk 7 dagen voor de reserveringsdatum dient u het juiste aantal personen door te geven. Indien u dit achterwege laat, berekenen wij de kosten en aantallen zoals vermeld op de offerte aan u door.

Annulering
Conform de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van Koninklijke Horeca Nederland gelden bij annulering de volgende voorwaarden met een minimum van € 500,00:
Bij annulering eerder dan 3 maanden vóór de gereserveerde datum, brengen wij u 10% van de reserveringswaarde in rekening;
Bij annulering meer dan 2 maanden vóór de gereserveerde datum, brengen wij u 15% van de reserveringswaarde in rekening;
Bij annulering meer dan 1 maand vóór de gereserveerde datum, brengen wij u 35% van de reserveringswaarde in rekening;
Bij annulering meer dan 14 dagen vóór de gereserveerde datum, brengen wij u 60% van de reserveringswaarde in rekening;
Bij annulering meer dan 7 dagen vóór de gereserveerde datum, brengen wij u 85% van de reserveringswaarde in rekening;
Bij annulering 7 dagen of minder vóór de gereserveerde datum, brengen wij u 100% van de reserveringswaarde in rekening.

Annuleringsfonds
Wij adviseren u om een annuleringsfonds af te sluiten, daarmee vervallen de voorwaarden bij annulering als gesteld door de UVH. Voor meer informatie bekijk onze folder “Annuleringsfonds”

Apparatuur
Indien u gebruik wenst te maken van (audiovisuele) apparatuur, verzoeken wij u dit tijdig te reserveren. Uiteraard staat de gereserveerde apparatuur dan gebruiksklaar in de zaal. Hieraan zijn kosten verbonden.

Betaling
Wanneer er een akkoord is over de uitvoering van uw verblijf kunnen wij een aanbetaling vragen op basis van de reserveringswaarde. Deze dient 1 maand voorafgaand de reservering te worden betaald. Een aanbetaling wordt altijd in overleg met u bepaald. Het door ons ontvangen voorschot wordt verrekend met de definitieve factuur, welke een betalingstermijn van 8 dagen heeft. Wanneer wij binnen de gestelde termijn geen voorschot van u hebben mogen ontvangen komt de reservering automatisch te vervallen.

Betalingscondities
Bij het aangaan van een offerte voor feesten, partijen enz. hanteren wij een aanbetaling van 10% na het akkoord geven van de offerte. Bij een betaling op rekening hanteren wij een betalingstermijn van 8 dagen na factuurdatum. Bij het uitblijven van de betaling ontvangt u 2 herinneringen, daarna geven wij het volledig uit handen een ons incassobureau en komen de bijkomende kosten voor uw rekening.

Capaciteit
U kunt onze zalen apart of gecombineerd gebruiken. Onze kleinste zaal heeft een capaciteit van maximaal 35 personen en is daarmee ideaal voor een comfortabele vergadering. Alle zalen in combinatie zorgen voor een capaciteit van ongeveer 700 personen. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden en de beschikbare capaciteit.

Dieetwensen
Vanzelfsprekend houden wij, mits van tevoren aangegeven, rekening met eventuele dieetwensen van uw gasten (glutenvrij, vegetarisch, diabetici enz.).

Drukwerk
Indien u dit wenst, kunnen wij u in contact brengen met een professioneel bedrijf waar wij goede ervaringen mee hebben.

Eigen gebruik
Het is verboden om eigen producten te nuttigen in ons bedrijf.

Entertainment
Wij doen u graag suggesties voor entertainment en brengen u in contact met de betreffende manager/boekingsagent, zodat u in de gelegenheid bent om eens te gaan kijken en luisteren.

Fotograaf
Mocht u tijdens uw bijeenkomst foto’s willen laten maken en nog geen fotograaf op het oog hebben, dan kunnen wij u wellicht met iemand in contact brengen. Vraag er gerust naar tijdens uw persoonlijke gesprek met een van onze medewerkers.

Foto’s
Graag laten wij aan onze gasten zien welke feesten, partijen en andere evenementen of bijeenkomsten wij verzorgen. Daarom maken wij foto’s die voor commerciële doeleinden gebruikt kunnen worden. U kunt ze mogelijk op onze website tegenkomen. Mocht u dit niet willen laat het ons vooraf weten.

Goederen
Goederen van derden welke zich in ons pand bevinden vallen noch onder onze verzekering noch onder onze verantwoordelijkheid, behalve bij uitdrukkelijke nalatigheid onzerzijds of aantoonbare braak. Wij zullen onze normale voorzieningen treffen ter bescherming en veiligheid van uw goederen.

Meerwerk
Meer werkzaamheden, te verrichten op verzoek van de cliënt en welke geen deel uitmaken van de overeenkomst, zullen door Van der Stam Horeca aan de cliënt in rekening worden gebracht.

Muziek
Maakt u gebruik van een band, dj of andere muzikale invulling voor een feest? Laat ons dat dan zo snel mogelijk weten! Dit in verband met afspraken omtrent het moment van opbouwen en voorbereidingen die getroffen moeten worden zowel door de band als door ons. De beschikbaarheid van onze zalen is daarbij altijd leidend. De klant zorgt zelf voor een correcte afdracht van de kosten voor het muziek- gebruik tijdens hun feest of bijeenkomst. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen of kijken op www.bumastemra.nl.

Nacalculatie
Onze facturen worden altijd op basis van nacalculatie opgemaakt indien er geen vaste prijs per persoon is overeengekomen.

Prijzen
De vermelde tarieven zijn onder voorbehoud van niet voorziene prijs- stijgingen. Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.

Strooien
Het strooien van confetti en/of serpentine, rijst, rozenblaadjes e.d. zijn niet toegestaan. Wordt hieraan geen gehoor gegeven dan zijn de kosten € 500,00 voor het reinigen en overtreden van deze regel. Deze kosten worden aan de opdrachtgever doorberekend.

Decoratie
Decoratie aanbrengen in en om onze locaties mag, maar altijd in overleg. De aangebrachte decoratie wordt dan dezelfde avond weer verwijderd. Voor het aanbrengen van decoratie worden geen spijkers, punaises of plakband gebruikt.

Team
Ons voltallige team staat voor u klaar om met passie en verantwoordelijkheid, maar ook met enthousiasme en flexibiliteit uw verblijf bij Van der Stam Horeca Groep tot een succes te maken.

Vegetarisch
Uiteraard kunnen ook de gasten die vegetarisch wensen te eten terecht bij Van der Stam Horeca Groep.

Video bewaking
Voor u en onze veiligheid maken wij 24 uur per dag en 7 dagen per week opnamen van wat er in en om ons pand gebeurd.

Vuurwerk
Soms komt het voor dat het bruidspaar of de gasten graag vuurwerk aansteken bij onze locatie. Wij willen u erop attenderen dat het niet toegestaan is om vuurwerk af te steken. Indien u hiervoor toestemming heeft van de Provincie Gelderland en ons dat kan tonen is het geen enkel probleem. Mocht u geen vergunning hebben en de politie of gemeente komt met een boete dan zal deze worden doorberekend aan u.

Wifi
Van der Stam Horeca Groep beschikt over een uitgebreid draadloos netwerk welke gratis toegankelijk is voor al onze gasten. Een online vergadering? Social media en internet beschikbaar tijdens uw bijeenkomst? Geen enkel probleem. Onze Free-Wifi helpt u snel het internet op!